Czym są sprężarki i jakim sposobem działają?

Sprężarki to urządzenia, z którymi napotykamy się często. Są obecne w wielu zakładach industrialnych, i w każdym, zwykłym domu! Wentylator, lodówka lub odkurzacz… To tylko drobne przykłady. Głównym zadaniem przeciętnej sprężarki jest intensyfikowanie ciśnienia gazów. Czasem oczekiwany jest wynik wymuszenia przepływu medium. Możemy też swobodnie zmienić temperaturę oraz gęstość określonego czynnika. Jak widać, sprężarki są sprzętami zdolnymi do modyfikowania jednej odmiany energii w drugą. Na wlocie do zbiornika panuje ciśnienie niższe od atmosferycznego. Oznaczamy je ciśnieniem ssawnym. 

Wybrane medium zostaje zassane, a następnie sprężone. To naturalnie dzięki ciśnieniu tłocznemu, gaz wydostaje się na zewnątrz urządzenia. Ciśnienie na wylocie musi mieć o wiele większą wartość, aniżeli atmosferyczne. Inaczej medium nie oswobodzi się ze zbiornika. Niezmiernie znaczącym detalem każdej sprężarki jest układ chłodzący. Sprężaniu gazów towarzyszą kolosalne straty energii w postaci ciepła. Wskutek tego niebezużyteczna jest obecność chłodnicy. W przeciwnym wypadku, dojdzie do przegrzania sprzętu, a nawet jej zniszczenia! 

Opis technologiczny sprężarek

Zadaniem sprężarki jest zwiększenie ciśnienia określonego gazu. Taki efekt nazywamy sprężaniem. Gazy mają swobodną konstrukcję molekularną. Dlatego tak swobodnie zmienić ich kształt oraz pojemność. Wymaga to jednak gigantycznych nakładów energii. Wykorzystuje się do celu pracę mechaniczną. Gaz pozostaje sprężony w szczelnym, zamkniętym zbiorniku. Tudzież wyeksploatowana do tego energia przekształca się w ciepło. Stąd obowiązująca obecność chłodnicy. Bez poprawnego systemu chłodzenia, sprężarka niezmiernie błyskawicznie uległaby uszkodzeniu. 

Do wnętrza maszyny gaz pozostaje zassany. Tuż przy otworze dominuje ciśnienie ssawne, trochę niższe od atmosferycznego. Natomiast ciśnienie przy wyjściu ze zbiornika jest nadzwyczaj wysokie. Dzięki temu czynnik jest ekspresowo przetłaczany na zewnątrz. Oprócz zmiany ciśnienia, praca sprężarki wywołuje kilka innych rezultatów. 

Następuje zmiana gęstości oraz temperatury czynnika. Ciałka gazu zostają bardzo stłoczone. Tudzież za pomocą chłodnicy monitorujemy uwalniane ciepło. 

Dopuszczalne jest też wymuszenie przepływu medium. Nawet domowy wentylator intensyfikuje ruch powietrza w wyznaczonym kierunku.

Zobacz także: sprężarki śrubowe


Dodaj komentarz