Mineralna woda dla dobrego samopoczucia

uzdatnianie wody

Woda mineralna to zarzewie życia, jednak przez zanieczyszczanie środowiska oraz występujące w nim toksyny i ona staje się możliwym zagrożeniem dla życia i dobrego samopoczucia człowieka. Wobec tego też każda woda, którą wydobywa się z różnych źródeł ma obowiązek przejść proces uzdatniania przed dopuszczeniem jej do spożycia.

Na czym bazuje uzdatnianie wody? Należy zdać sobie sprawę z tego, że uzdatnianie to tradycyjny proces dopuszczenia wody do spożycia przez ludzi. Sam proces to nic innego jak poprawienie jakości wody, by ta spełniała wszelkie wyznaczone prawem standardy oraz nie kreowała zagrożenia dla systemów żyjących. Uzdatnianie wody składa się z pojedynczych etapów, jakie powinny nastąpić po sobie, aby woda stała się wodą pitną i nie szkodziła człowiekowi:

 

1)            etap 1: napowietrzanie, jakie natlenia wodę oraz usuwa rozpuszczone w niej niekorzystne gazy,

2)            etap 2: filtrowanie, którego celem jest rozdzielenie niepożądanych substancji,

3)            etap 3: dezynfekcja, która usuwa zagrożenia chorobotwórcze takie jak drobnoustroje, wirusy oraz grzyby;

4)            etap 4: zmiękczanie, to wykorzystywane jest w głównej mierze wtenczas, kiedy woda ma być spożytkowana w przemyśle

 

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że dobór metody uzdatniania wody w obszernej mierze zależy od rodzaju ujęcia wody. Z jakiej przyczyny tak się dzieje? Powód jest pospolity: różnorodne ujęcia wodne cechuje różny poziom oraz rodzaj zanieczyszczeń, wobec tego także inaczej przebiegać będzie uzdatnianie wody z ujęcia powierzchniowego, inaczej z drenażowego, a jeszcze inaczej z głębinowego, inaczej podziemnego. Najczystsza woda wywodzi się z ujęcia głębinowego, ponieważ w jakiś sposób sama ulega procesowi samooczyszczania, co nie oznacza nie potrzebuje uzdatniania.

Zobacz także:

http://www.cin.org.pl/rynek-uzdatniania-wody-juz-nigdy-nie-bedzie-taki-sam/

oraz

http://www.cin.org.pl/


Dodaj komentarz