Jak pozbyć się problemu z nierzetelnym zadłużeniem?

Zadłużenia powstają nie tylko na skutek zobowiązań kredytowych w bankach. Nieraz wierzycielami są także osoby prywatne, jakie udzielają pomocy pieniężnej z odpowiednim zabezpieczeniem. Którym? Najczęściej są to przeróżnego typu weksle. To właśnie na tych zaświadczeniach należałoby się skoncentrować sprawdzając zagadnienie jakim jest coraz popularniejszy w ostatnim czasie skup weksli. Na czym bazuje ta usługa? Kto ją zaświadcza oraz jakie są tego korzyści?

Skup weksli od osób fizycznych

Każda pełnoletnia postać, jaka nie ma ograniczonej zdolności do czynności legislacyjnych ma prawo emitować osobiste weksle. To oczywiście z ich użyciem możliwe jest:

•             opłacenie faktury;

•             zabezpieczenie pożyczki czy też umowy pożyczkowej;

•             zabezpieczenie dotacji unijnych bądź też państwowych;

•             udzielić gwarancji.

Skup weksli własnych lub także od osób fizycznych jest zachwycającą usługą dla wierzycieli, jakich dłużnicy używając jako środka finansowego weksla nie wywiązują się z założonych zobowiązań. Wówczas szczególne firmy odkupują takie zobowiązania od przedsiębiorców za mniejszą sumę stając się jednocześnie nowym wierzycielem osoby dłużnej.

Są też weksle in blanco

Jest to dość charakterystyczny rodzaj weksla, który definiowany jest mianem „gołego”. Firmy, w szerokiej ofercie których odkryć wolno skup weksli in blanco posiadają niesłychanie precyzyjne wymagania wobec ewentualnych kontrahentów. Niejednokrotnie na przykład nie godzą się na zakup weksla bez sporządzonej do niego deklaracji wekslowej.

Kto ma prawo skorzystać z usługi skupu weksli?

•             wierzyciele posiadający weksle, jakich termin płatności minął;

•             wierzyciele wypowiadający umowę ochronioną wekslem;

•             wierzyciele, których dłużnicy nie wykupili weksla w całości;

•             wierzyciele, jakich dłużnicy nie odpowiadają na polubowne propozycje ugody;

•             wierzyciele po bezowocnym procesie windykacyjnym.

Zdaniem przedstawicieli korporacji skupujących weksle ich kontrahentami przeważnie są przedsiębiorcy, jacy próbują odzyskać środki z niezapłaconych faktur. To właśnie dzięki temu nie muszą mrozić pieniędzy oraz ponosić strat związanych z czynnościami windykacyjnymi.


Dodaj komentarz