Wsparcie dla niepełnosprawnych

Jeszcze do niedawna niepełnosprawność i inwalidztwo były zagadnieniami tabu. Ludzi, jacy w jakiś sposób zostali dotknięci przez los właściwie nie można było spotkać na ulicy. Powodów było kilka. Między innymi fakt, że figurom na wózkach czy tym poruszającym się o kulach ciężko było przemieszczać się w powierzchni miejskiej. Niemniej jednak w ostatnim czasie sytuacja osób niepełnosprawnych wybitnie się zmieniła, co potwierdza asystent osoby niepełnosprawnej kurs. Zaczęto dostrzegać ich potrzeby i w głównej mierze rządy wielu krajów podjęły starania w celu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób dotkniętych inwalidztwem. Jest to niezmiernie znacząca zmiana społeczna. W Polsce aktualnie prowadzonych jest ciąg kampanii społecznych, które zachęcić mają pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. Dodatkowym atutem są tu ogromne dopłaty do stanowisk pracy tworzonych naturalnie z myślą o takich osobach. Niezwykle ważne jest też to, że pojedyncze samorządy lokalne, w tym oczywiście też władze Warszawy, dokładają wszelkich starań, by przekonać opinię publiczną do tego, że niepełnosprawny wcale nie znaczy gorszy. W tym celu Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło też ustanowić trzecią niedzielę marca Międzynarodowym Dniem Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych. To doborowa okazja do tego, żeby ujawniać, że ludzie dotknięci niepełnosprawnością są równie wrażliwi i wartościowi, co inni. Z tej okazji w wielu aglomeracjach Polski, w tym bezsprzecznie również w Warszawie organizowane są spotkania oraz konferencje, na jakich podejmuje się tematykę niepełnosprawności. To także idealna szansa dla władz miast oraz gmin do tego, by zastanowić się nad ułatwieniami dla osób, które nie są tak sprawne fizycznie jak inni. Międzynarodowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych sprawił, że coraz częściej są dostrzegane potrzeby tych ludzi. To właśnie dzięki temu w przestrzeni miejskiej pojawiają się autokary przystosowane do transportu wózków inwalidzkich lub podjazdy gwarantujące jednostkom niepełnosprawnym stosunkowo bezproblemowe dotarcie na pocztę czy do urzędu miejskiego.

Zobacz także: adwokat sprawy karne łódź


Dodaj komentarz